• Årsmøde på Grilleriet, april 2017

  Netværkseventet: Forberedelse af treretters menu
 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

  Formand i Dansk Fødevare Forum Mette Gammicchia byder velkommen
 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

  Indlæg fra Mikkeller ved daglig leder Jakob Alsing
 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

  Indlæg fra Vivino ved Co-founder og chief product officer Theis Søndergaard
 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

  Indlæg fra Copenhagen Concepts ved CEO Jesper Boelskifte
 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

  Miljø- og Fødevare minister Esben Lunde Larsen overrækker prisen Den Dybe Tallerken
 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

  Vinder af Den Dybe Tallerken 2017 Francis Cardenau
 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

 • Årsmøde på Grilleriet, april 2017

Årsmøde i Dansk Fødevare Forum

 

Den 24. maj 2018 afholdes Dansk Fødevare Forums årsmøde med spændende og topaktuelle indlæg om innovative forretningstiltag. På mødet uddeles også kvalitets-og innovationsprisen Den Dybe Tallerken. Den uddeles hvert år til en fødevarevirksomhed, organisation eller person, som helhjertet og på exceptionel vis skaber innovation og kvalitet i harmoni med omverdenen.

Få mere information her.

 

 

Kontakt

Dansk Fødevare Forum

c/o Landbrug & Fødevarer

Axeltorv 3

1603 København V

Tlf. 3339 4000

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om Dansk Fødevare Forum og foreningens aktiviteter, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Mette Jasper Gammicchia.

Formand: 
Mette Jasper Gammicchia 
Tlf: 3339 4268 
e-mail: mj@lf.dk

Læs mere

"Mine forventninger til netværket er blevet indfriet 100%. Jeg har fået de inputs, jeg gerne vil have ud af det, på forskellige niveauer."

Leif Østergaard, salgsdirektør, Flensted

OM DANSK FØDEVARE FORUM

3 punkter der gør Dansk Fødevare Forum til det foretrukne fødevarenetværk i Danmark:
 
Kvalitet
I netværket giver vi hinanden indsigt i branchen fordi netværket samler passionerede virksomheder og personer. Vi sikrer gennem anbefaling af nye medlemmer, at det fortrolige netværk forbliver på et højt niveau både ledelsesmæssigt og personligt, og at netværket derved bevarer sin integritet. Medlemmernes aktive deltagelse i udformningen af netværket sikrer at netværket altid er tilpasset medlemmernes behov.


Læs mere

Forskellighed 
Vi er i forskellige virksomheder med forskelige tilgange til erhvervet. Forskelligheden gør vores netværk stærkt og giver os for alvor noget viden at dele, nogle oplevelser at dele, noget inspiration at dele. Forskelligheden giver nye perspektiver og styrker os i vores arbejde med vores fælles passion: At udvikle fødevarebranchen i Danmark, vores virksomheder og os selv.

Udbytte
Hovedudbyttet som medlem af Dansk Fødevare Forum er den faglige og personlige sparring. Derudover tilbyder Dansk Fødevare Forum unikke aktiviteter og ekskursioner til vores medlemmer. Det er vigtigt for os at netværket kontinuert giver værdi til både dig som medlem og din virksomhed. Dansk Fødevare Forums medlemmer arbejder hele tiden på at udvikle netværket så udbyttet kan mærkes.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Fødevare Forum består af 10 repræsentanter fra branchens forskellige sektorer. Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling og er selvsupplerende.

Forummets bestyrelse arbejder primært med at undersøge og afgøre hvilke aktiviteter netværket skal i gangsætte og bruge kræfter på. De enkelte bestyrelsesmedlemmer svarer gerne på spørgsmål og kommentarer angående bestyrelsens arbejde og Dansk Fødevare Forum i øvrigt. 

Bestyrelsen består af:
Mette Gammicchia (formand)
Jens Anders Jensen
Claus Ravnsbo
Hanne Harbo
Lene Iversen
Michael Bak-Pedersen
Per Mandrup
Preben Boedstrup Rasmussen
Stephan Knudsen

Vedtægterne for Dansk Fødevare Forum kan læses herLæs mindre
Kalender

 

Se liste over

kommende arrangementer

Netværksmøder

Der afholdes møder i netværksgrupperne tre-fire gange årligt. Møderne afholdes oftest som døgn- møder

Indholdet på netværksmøderne differentierer alt efter medlemmernes ønsker. Normalt vil hvert møde indeholde et fagligt indlæg, et netværkselement samt en oplevelse.

Der vil på hvert møde altid være plads til privat og professionel sparring. Ofte opnås erfaringsudveksling og sparring ved brug af cases fra medlemmernes dagligdag. 

 

DANSK FØDEVARE FORUM INVITERER TIL ÅRSMØDE DEN 24. MAJ 2018 I KØBENHAVN

Dansk Fødevare Forum inviterer til årsmøde, generalforsamling og netværksaften den 24. maj 2018 med top-aktuelle indlæg om innovative forretningstiltag, uddeling

af vores kvalitets- og innovationspris ”Den Dybe Tallerken” og Masterchefkonkurrence med Danmarks dygtigste kokke, god mad og naturligvis netværk.

Du er velkommen til at tage din bedste kunde eller samarbejdspartner med.

Mere info følger.

Læs mere

"Jeg føler i høj grad, at jeg kan få svar på spørgsmål i mit netværk. Vi har skabt et fortroligt rum, hvor den viden, der ellers holdes tilbage eller ikke bliver givet af konkurrencemæssige årsager, kan deles."

Mads Quistgaard, adm. direktør Samsø SyltefabrikNETVÆRKSGRUPPER

Dansk Fødevare Forum består i dag af 4 netværksgrupper (samt en nystartet gruppe til november 2016) for ledere i fødevarebranchen. Forummets cirka 80 medlemmer fordeler sig på 3 ledelsesnetværksgrupper samt et netværk med fokus på innovation. Hver netværksgruppe består af 12-20 personer. 
 
Nyhed! Dansk Fødevare Forum etablerer endnu en innovationsnetværksgruppe, der opstarter med første netværksmøde i november 2016. Dansk Fødevare Forums innovationsnetværk er stærke og dynamiske netværk med fokus på fremtidens fødevarebranche, samt de muligheder og trusler som følger med i en verden i forandring. Det er et netværk med et højt ambitionsniveau og god plads til både at være enige og uenige. Netværket henvender sig til dig, der arbejder med foretningsudvikling, innovation, forskning, R&D eller lignende i fødevarebranchen eller relaterede brancher.
Kontakt Birthe Linddal hvis du er interesseret i, at være en del af Dansk Fødevare Forums nye innovationsnetværksgruppe.  

Dansk Fødevare Forum tror på netværk som læringsmetode. Netværk adskiller sig fra kurser og seminarer ved at have medlemmernes konkrete virksomheder og branche i fokus. Vi oplever at netværksgrupper giver den bedste forudsætning for videndeling, fortrolighed, ærlige input, refleksion og personlig udvikling.

Læs mere

Fordi medlemmerne kommer fra hele fødevarebranchen sammensættes netværksgrupperne med stor opmærksomhed på at undgå konkurrencemæssigt uheldige situationer. Det er for os vigtigt, at netværksgrupperne udgør et fortroligt miljø hvor medlemmerne frit kan drøfte både personlige og professionelle problemstillinger.


Sådan fungerer netværkene
 

Møder
Netværksgrupperne mødes 3-4 gange årligt og møderne er som oftest døgnmøder.  Indholdet af netværksmøderne differentierer alt efter medlemmers ønske. Normalt vil et møde dog indeholde et fagligt indlæg, netværkssessioner samt en fælles oplevelse.

Cases fra medlemmernes dagligdag indgår ofte på møderne med det formål at opnå relevant erfaringsudveksling og konkret sparring. 

Regler
Netværksgrupperne skal godkende alle der ønsker at tilslutte sig de specifikke netværk, og ved stillingsskifte kan et medlem blive nødsaget til at forlade netværksgruppen. Dette er dog kun nødvendigt, hvis stillingsskiftet betyder, at du kommer i uhensigtsmæssig konkurrence med et andet medlem i gruppen.

Eksterne koordinatorer
De eksterne netværkskoordinatorer Lone Kalstrup og Birthe Linddal faciliterer netværkene ved at koordinere og opbygge forløb for grupperne. Grupperes forløb og aktiviteter afstemmes hele tiden med gruppernes behov samtidig med, at gruppens potentiale udfordres. 

Lone Kalstrup er cand. oecon. og har selv ledelseserfaring fra højeste niveau. Hun har i en årrække været partner i det konsulentfirma, hvor en af kerneydelserne er at understøtte direktioner og ledelser i at udarbejde analyser, forretningsplaner, strategier og beslutningsoplæg. Læs mere om Lone Kalstrup.

Birthe Linddal er sociolog og fremtidsforsker og har gennem en årrække arbejdet specifikt med fødevare(om)rådet, dels for Institut for Fremtidsforskning og nu gennem sin egen virksomhed - fremtidsforskeren. Læs mere om Birthe Linddal.


Sådan bliver du medlem af en af Dansk Fødevare Forums netværksgrupper

Er du tilknyttet fødevarebranchen og ønsker du at blive medlem er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller en af Dansk Fødevare Forums eksterne koordinatorer Lone Kalstrup (mail) eller Birthe Linddal (mail). Lone står for sammensætningen af vores ledelsesnetværk og Birthe er ansvarlig for vores Innovationsnetværk. 

Baseret på henvendelsen vil hhv. Lone eller Birthe tage en snak med dig for at afdække din tilknytning til fødevarebranchen, dine udfordringer og dine ønsker til et netværk. Dette gøres for at kunne identificere, hvilken netværksgruppe du passer bedst ind i. 

Godkendelsesforløbet
Når et nyt medlem skal optages i en eksisterende netværksgruppe, skal medlemmet godkendes af de nuværende medlemmer. Dette gøres for at sikre, at der ikke opstår ufordelagtige relationer, som f.eks. familieforhold, sammenfald i bestyrelsesarbejde og konkurrencesituationer.

Hvis det ikke er muligt at optage et nyt medlem i en eksisterende gruppe sammensættes en ny gruppe, når der er medlemmer nok.Læs mindre
Medlemmer

 

Dansk Fødevare Forum

har ca. 70 medlemmer

som netværksorganisation.

Dansk Fødevare Forum blev stiftet i oktober 1994. På initiativ af en række virksomheder og organisationer i fødevareindustrien blev foreningen grundlagt med det formål at skabe en organisation, som repræsenterer alle interessenter i den danske fødevareindustri.

Foreningen, som i dag omfatter ca. 70 personlige medlemmer af vores netværksgrupper, sigter mod personer fra virksomheder i den danske fødevaresektor, herunder primærproduktion, fødevareproduktion, leverandører af ingredienser, maskiner og emballage, detailhandelen, brancheorganisationer, rådgivende virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner samt offentlige myndigheder.

Dansk Fødevare Forum har førhen stået bag både Food Travels, konferencer og virksomhedsbesøg. Alle organisationens aktiviteter har været målrettet ledelsen i fødevarebranchen. Det seneste år har organisationen fokuseret på netværksarbejde, hvilket også vil være det primære fokusområde i fremtiden.

Medlemsfordele
Som medlem af et netværk i Dansk Fødevare Forum vil du:

- Få sparring på personlige og professionelle problemstillinger fra topledelsen i den danske fødevarebranche.
- Være medlem af en upartisk organisation, hvis fokus er de enkelte medlemmers behov.
- Blive del af et netværk, som bygger på ægte relationer og fortrolighed.

Læs mere

"De mange gode vinkler og åbne drøftelser om fødevaretrends, smag og oplevelser i ind-og udland, gør mit netværk levende, og jeg får altid nye tanker med hjem."

Leif Østergaard, salgsdirektør i Flensted Food Group A/S.

DEN DYBE TALLERKEN

Den Dybe Tallerken er Dansk Fødevare Forums kvalitets- og innovationspris. Prisen uddeles årligt til en fødevarevirksomhed, organisation eller person, som helhjertet og på exceptionelvis skaber innovation og kvalitet i harmoni med omverdenen. Det er branchens egen pris, hvor alle med tilknytning til den danske fødevareindustri kan indstille en prismodtager.  

Formålet med prisen er at:

- Skabe opmærksomhed omkring innovation og kvalitet i den danske fødevaresektor.

- Påskønne virksomheder, organisationer eller personer, der gør en langsigtet forskel inden for fødevareinnovation og kvalitet

- Inspirere til kvalitet, innovation og bæredygtighed i den danske fødevaresektor.

Alle informationer om prisen her. 


Læs mere

Hvordan bliver man indstillet? 
Den Dybe Tallerken er branchens egen pris og alle med tilknytning til den danske fødevareindustri kan indstille en prismodtager. Der kan ikke ansøges om prisen.
Prismodtageren udpeges af en dommerkomite nedsat af Dansk Fødevare Forum.

Dommerkomiteen for Dansk Fødevare Forums innovationspris Den Dybe Tallerken består af:


Fødevareforskning og udvikling  - Per Mandrup 
Innovation 
- Preben Bodstrup Rasmussen
Trends, Global market og future - Hanne Harbo
Detail & Fødevarehandel - Michael Bak-Pedersen
Food blokker, madanmelder - Ole Troelsø
Kantineoperatør og kogebogsforfatter
- Mikkel Karstad
Formand, Dansk Fødevare Forum - Mette Gammicchia
Forretningsudvikling
- Anders Raskov Nielsen

 

Vinder af Den Dybe Tallerken 2017: Francis Cardenau
Francis Cardenau vandt den 26. april 2017 Dansk Fødevare Forums kvalitets- og innovationspris Den Dybe tallerken. Cardenau får Dansk Fødevare Forums kvalitetspris for sit mangeårige bidrag til dansk gastronomi, og fordi han igennem sine snart 25 år i Danmark har været en inspiration for hundredvis af unge gastronomer. Vinderen blev kåret af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen ved Dansk Fødevare Forums årsmøde og generalforsamling afholdt på Grilleriet i København. Begrundelsen bag lød:

"Francis Cardenau tildeles prisen for sit engagement, sin holistiske tilgang til fødevarer og omverden samt en vedholdende indsats for at bringe innovation ind i fødevareindustrien uden at gå på kompromis med kvalitet og sit gastronomiske brand. ” 

De nominerede til Den Dybe Tallerken 2017 var: 

 LAKRIDS by Johan Bülow 
Francis Cardenau
Too Good To Go

 

Efterfølgende var der netværksevent for foreningens medlemmer der, med nogle af Danmarks dygtigste kokke, dystede i køkkenet om at sammensætte en treretters menu.

Tidligere prismodtagere 
Dansk Fødevare Forums Kvalitets- og Innovationspris er blevet uddelt årligt siden 1999. Se alle prismodtagerne nedenfor.

 

2016: Rema 1000
2015: Arla Foods 
2013: Gram Slot 
2011: Vestas' Kantine 
2010: SKARE 
2009: Aalbæk Specialiteter 
2008: FOSS A/S 
2007: Easy Food 
2006: Arla Food amba 
2005: Danish Crown 
2004: Thorfisk A/S
2003: Ole Flensted 
2002: Slagteriernes Forskningsinstitut
2001: Agrova Food 
2000: Thise Mejeri 
1999: Danish PrimeLæs mindre